Здравство

Болничките капацитети ги поврзуваат медицинските работници и пациентите со здравствениот систем. Експертите за проектирање и стручен надзор на Урбан Стил Инженеринг се фокусирани на создавање на технолошки напредни и функционални капацитети за здравствена заштита, со цел да се обезбедат квалитетни здравствени услуги во достоинствена средина за пациентите. Без разлика дали проектираме, вршиме надзор, градиме нова болница или реновираме постоечка, нашиот стручен тим користи домашни и меѓународни искуства за да излезе во пресрет на постојано променливите барања на здравството во урбаните средини.