Резиденцијални

Балансот помеѓу конструкцијата, функционалноста на објектот и животната средина создава успех при формирање на станбениот простор. Во денешно време, деловните стратегии диктираат како ќе се планираат, проектираат, градат и одржуваат објектите. Прашањата како што се климатските промени, енергетската ефикасност и способноста да ги издржат екстремните временски услови, претставуваат нови задачи при проектирање на станбените објекти.