Мостови

Ние проектираме и управуваме со градби на мостови кои им помагаат на заедниците да се поврзат и имаат поголем просперитет. Мостовите овозможуваат безбедно движење на луѓе и стоки и тоа се грандиозни објекти кои ја дефинираат урбаната средина и кои треба да го издржат тестот на времето со генерации. Целта ни е да се фокусираме на издржано техничко решение, да примениме нови иновации во соработка со домашни и странски експерти, а како краен резултат, тимот ќе проектира и гради препознатливи, конвенционални и пешачки мостови кои ги поврзуваат заедниците во една целина.