Previous slide
Next slide

Детска градинка “Фидани III Бамби” – Општина Чаир

Тип:
Јавни, Образование, Ентериери, Консалтинг
Фаза
Проект, Конкурс, Надзор, Во градба
Локација:
Скопје, Македонија
Година:
2023
Површина:
3.500 м2
Клиент:
Општина Чаир, Министерство за труд и социјална политика на РСМ
Во 2019 година, Нашата компанија доби задача да изработи Проектна документација за ДЕТСКА ГРАДИНКА “ФИДАНИ III БАМБИ” во Општина Чаир, врз база на освоен конкурс (1-ва Награда) со најдобро избрано идејно решение. Капацитетот на градинката е утврден да прими 350 деца. Изработено е Архитектонско решение во согласност со сите стандарди, правилници и локациски услови.
Во изработката на проектот, учествуваа најдобрите експерти од оваа област. При проектирањето, изработени се следните фази: архитектура, конструкции, геомеханика, водовод и канализација, машинство, електрика, сообраќај, БЗР, ППЗ, ИЗИИС, а посебно внимание е осврнато на употреба на нови енергетско ефикасни материјали и технологии од областа на градежништвото.