20 години историја

Нашето минато е дефинирано со успешни проекти
Нашата иднина е дефинирана со успехот од секој Ваш следен проект

Урбан Стил Инженеринг

Урбан Стил Инженеринг е мулти-дисциплинарна проектантско-консултантска фирма која преку 20 години опслужува приватни клиенти, државни институции, интернационални агенции, нудејки широка палета на услуги. Инвеститорите на поголеми проекти од областа на архитектура, градежништво и од областа на енергетската ефикасност бараат квалитетен проектант или градежен консултант. Компанијата е изградена со убедување дека сите проблеми може да се надминат, ублажат или решат со примена на соодветна експертиза. Ние се проширивме со внимателно ангажирање на одбрани, искусни и респектирани професионалци од различни профили во проектирањето и градежниот консалтинг. Како резултат, Урбан Стил Инженеринг стана една од препознатливите фирми во регионот.

Контакт

Адреса
бул Партизански Одреди бр.33 локал 6 1000 Скопје, Македонија
Телефон
+ 389 2 3228921